Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Si Hesus ba ay nagsabi sa mga tao na ituring siya bilang isang diyos, o sambahin siya?